تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک های ایرانی

مطالب دیگر:
🔗رساله موزه آثار باستانی🔗رساله موزه علم و فناوری🔗رساله موزه فرهنگ نسیم🔗رساله موزه هنر و مجسمه سازی🔗رساله مرکز تحقیقات برنج کشور🔗رساله طراحی کلینیک تخصصی🔗رساله کمپ و کلینیک ترک اعتیاد🔗رساله مجتمع مسکونی آذربایجان شرقی🔗رساله معماری حسینیه🔗رساله کانون آموزش زبان های خارجی🔗رساله خانه معرق ایران🔗رساله مجموعه فرهنگی مولانا🔗رساله مرکز درمان بیماران روحی روانی🔗مبانی نظری برنامه ریزی شهری، عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهرها🔗رساله مرکز مینیاتور🔗مبانی نظری شهر،عوامل موثر در پیدایش شهرها، عوامل موثر بر رشد و توسعه فیزیکی شهرها🔗رساله مرکز مطالعات محیط زیست🔗مبانی نظری فضا سبز شهری،نظزیه های فضا سبز شهری🔗رساله طراحی مصلی🔗مبانی نظری پیدایش شهر وشهر نشینی، فرايند بازساخت و شکل گيري مناطق کلانشهري،کیفیت زندگی شهری🔗رساله موزه انقلاب🔗مبانی نظری شکست سد، بررسي عوامل ایجادکننده شكست، معادلات حاکم بر جریان یک بعدی🔗مبانی نظری شکل گیری وگسترش شهرها،ساخت قطاعی شهر🔗مبانی نظری فضا،عدالت اجتماعی،عدالت فضایی، تسهیلات شهری🔗رساله موزه قران
رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک های ایرانی,حاکمیت شرکتی,عملکرد بانک های ایرانی,تحقیق حاکمیت شرکتی,تحقیق عملکرد بانک های ایرانی,مقاله حاکمیت شرکتی,مقاله عملکرد بانک های ایرانی,بررسی حاکمیت شرکتی,بررسی عملکرد بانک های ایرانی|34027755|zdm
تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک های ایرانی

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک های ایرانی،در قالب word و در 104 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:بیان مسئله
اهمیت و ضررورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
سوالات تحقیق

فصل دوم:ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف حاکمیت شرکتی
مدل‌های رایج حاکمیت شرکتی در جهان (مدل‌های رایج هیأت‌مدیره)
اهمیت حاکمیت شرکتی
دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی مناسب
اهميت حاكميت شركتي در اقتصادهاي در حال گذار
اهمیت حاکمیت شرکتی در بانک‌ها
اهداف حاکمیت شرکتی
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
تئوري نمايندگي
تئوري هزينه معاملات
تئوري ذي نفعان
ویژگی های حاکمیت شرکتی در ایران
پاسخگويي
نهادهاي نظارتي در شركتهاي ايران
تفكيك وظايف اعضاي هيئت مديره
نقش حسابرسي داخلي در شركت هاي ايراني
ساختار مطلوب حاكميت شركتي
ساختار قانوني و مقررات كارآمد
رفتار مالكانه
رفتار يكسان با سهامداران
رابطه با ذي نفعان
شفافيت و افشاي اطلاعات
مسئوليت‌هاي هيئت مديره
وضعیت سیستم حاکمیت شرکتی در ایران
عملکرد بانک
ارزیابی عملکرد
اهمیت ارزیابی عملکرد
مفهوم عملكرد بانك
پیشینه تحقیق

فصل سوم:روش تحقیق
مقدمه
روش‌شناسي تحقيق
جامعه آماري
ابزار سنجش تحقيق
روايی و پايايي پرسشنامه
روايي
پايايي
روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
روش تجزیه و تحلیل کمّی یا آماری
توصیف داده ها
اطلاعات جمعیت شناختی
پایایی پرسشنامه
آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کولوموگروف- اسميرنف)
بررسي و آزمون فرضيه‌هاي تحقيق (آزمون همبستگي)
مقایسه میانگین دو جامعه آماری: تی تست مستقل
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
نتیجه گیری از فرضیه اصلی اول
نتیجه گیری از فرضیه های فرعی فرضیه اصلی اول
نتیجه گیری از فرضیه دوم
نتیجه گیری از فرضیه سوم
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
پیشنهاداتی برای محققان آتی
منابع و مأخذ
پیوست
Abstract


چکیده تحقیق:
هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و شاخص های آن با عملکرد مالی بانک های ایرانی در سال 1391 می‌باشد. متغیر وابسته عملکرد مالی شرکت می باشد که با نرخ بازده دارایی ها (ROA) سنجیده می شود. متغیرهای مستقل نیز شامل مسئله نمایندگی، ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت، شفافیت و کیفیت اطلاعات، رعایت حقوق سپرده گذاران، سهامداران و رفتار عادلانه با آنان، ساختار سرمایه و کفایت سرمایه و حسابرسی و کنترل های داخلی می شود. برای آزمون فرضیه از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون تی تست مستقل استفاده شد.
یافته های تحقیق نشان می دهد که در بانک های ایرانی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین شاخص های حاکمیت شرکتی مانند مسئله نمایندگی ، ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت، شفافیت و کیفیت اطلاعات، رعایت حقوق سپرده گذاران ، سهامداران و رفتار عادلانه با آنان و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد، اما بین ساختار سرمایه و کفایت سرمایه و حسابرسی و کنترل های داخلی و عملکرد مالی بانک های ایرانی ارتباط معنی داری یافت نشد. نتایج فرضیه های دوم و سوم نیز نشان داد که بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در بانک های دولتی و خصوصی رابطه معناداری یافت نشد.